รวมบทคัดย่อ IS/Thesis นักศึกษาปริญญาโท นิเทศศาสตร์การตลาด ปีการศึกษา 2559

Standard

19141497_1498389356847988_107129578_n

สวัสดีค่ะเพื่อนๆ น้องๆ พวกพ้องชาวนิเทศทุกท่าน

วันนี้กระจอกอ้อกลับมา พร้อมแจกความสดใสและบทคัดย่อ IS/Thesis ของนักศึกษาปริญญาโท นิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่ได้ส่งเล่มไปแล้วเมื่อปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านมา ศึกครั้งนี้ ต้องขอขอบคุณพี่กระจิบจูนนี่และพี่หน่องบัณฑิต ที่ได้ช่วยรวบรวมบทคัดย่อให้ค่ะ ใครอยากได้เล่มเต็ม สามารถหาดูเล่มได้ที่ห้องบัณฑิตศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ ตึก 9 ชั้น 3 หรือจะขอไฟล์จากนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา หรือจะขอเต็มจากคุณหน่อง บัณฑิตก็ได้ค่า

ตามลิ้งค์ไปได้เลยค่า https://drive.google.com/file/d/1_UE7ZdkLX1CSIccID1mcBY5Q19IRJ7KL/view?usp=sharing

ไว้ทีมงานจะรวบรวมบทคัดย่อในปีอื่นๆมาให้อีกนะคะ พี่ๆเพื่อนๆน้องๆ จะได้ใช้อ้างอิงในการทำวิจัยของตนเองหรือแนะนำนักศึกษาในที่ปรึกษาค่า

กระจอกอ้อ/ ทีมงานบัณฑิต/ทีมงาน KM

The 4th Data Cube Conference

Standard

The 4th Data Cube Conference

22 July 2017, The Halls Bangkok, By Data Cube

‘From data analytics research to real application’

(TextMining, DeepLearning, Robot, BigDataAnalytics, RetialAnalytics, FinancialAnalytics)

Consolidated by Dr.Suthee Phowboonmee and Dr.Naparat Prueksuralai, Department of Innovative Mass Communication, School of Communication Arts, University of the Thai Chamber of Commerce.

อบรม datacube

อบรม datacube2

 1. Research on Thai Language Processing and Text Mining Application ดูวิดีโอได้ที่ https://www.facebook.com/suthee.phowboonmee/videos/1367157003404060/
 2. Learning about Learning-Lessons Learned about Human vs Machine Learn ——–
 3. Modern Retail Analytics ดูวิดีโอได้ที่ https://www.facebook.com/suthee.phowboonmee/videos/1367252133394547/
 4. Visualising for the Real Impact ดูวิดีโอได้ที่ https://www.facebook.com/suthee.phowboonmee/videos/1367272013392559/ และ https://www.facebook.com/naparatp/videos/10207483592768322/
 5. Big Data and Robotics ——–
 6. Data-driven Business Decision in Financial Sector ——–
 7. How Social Media Close the Consumer Research Gaps ดูวิดีโอได้ที่ https://www.facebook.com/naparatp/videos/10207484512111305/
 8. Deep Learning and Its Applications —–
 9. Location-based Sales Forecast for Superstores ดูวิดีโอได้ที่ https://www.facebook.com/naparatp/videos/10207484998123455/
 10. Self-service Business Analytic ดูวิดีโอได้ที่ https://www.facebook.com/naparatp/videos/10207485162807572/

datacube

หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจไม่มากก็น้อยนะคะ

ขอบคุณค่ะ ^^

รายชื่อสิ่งพิมพ์ใหม่ ห้องสมุดคณะนิเทศศาสตร์ อัพเดท มกราคม 2560

Standard

รายชื่อสิ่งพิมพ์ใหม่ ห้องสมุดคณะนิเทศศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 3 อัพเดท มกราคม 2560 (รวบรวมโดย ดร.นภารัตน์ พฤกษ์สุราลัย)

 • Art Square Magazine ฉบับ January 2016 Volume 05 No.27 (นิตยสาร)
 • จดหมายข่าว วช. (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) ประจำเดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม 2559 ปีที่ 11 ฉบับที่ 63 (จดหมายข่าว)
 • จดหมายข่าว วช. (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) ประจำเดือน เมษายน-พฤษภาคม 2559 ปีที่ 11 ฉบับที่ 64 (จดหมายข่าว)
 • Thailand Economic & Business Review (นิตยสารเศรษฐกิจและธุรกิจรายเดือน มกค.) กุมภาพันธ์ 2559 ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (นิตยสาร)
 • Thailand Economic & Business Review (นิตยสารเศรษฐกิจและธุรกิจรายเดือน มกค.) มีนาคม 2559 ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 (นิตยสาร)
 • Thailand Economic & Business Review (นิตยสารเศรษฐกิจและธุรกิจรายเดือน มกค.) เมษายน 2559 ปีที่ 12 ฉบับที่ 4 (นิตยสาร)
 • Thailand Economic & Business Review (นิตยสารเศรษฐกิจและธุรกิจรายเดือน มกค.) กรกฎาคม 2559 ปีที่ 12 ฉบับที่ 7 (นิตยสาร)
 • Thailand Economic & Business Review (นิตยสารเศรษฐกิจและธุรกิจรายเดือน มกค.) สิงหาคม 2559 ปีที่ 12 ฉบับที่ 8 (นิตยสาร)
 • Thailand Economic & Business Review (นิตยสารเศรษฐกิจและธุรกิจรายเดือน มกค.) กันยายน 2559 ปีที่ 12 ฉบับที่ 9 (นิตยสาร)
 • Thailand Economic & Business Review (นิตยสารเศรษฐกิจและธุรกิจรายเดือน มกค.) ตุลาคม 2559 ปีที่ 12 ฉบับที่ 10 (นิตยสาร)
 • Thailand Economic & Business Review (นิตยสารเศรษฐกิจและธุรกิจรายเดือน มกค.) พฤศจิกายน 2559 ปีที่ 12 ฉบับที่ 11 (นิตยสาร)
 • Thailand Economic & Business Review (นิตยสารเศรษฐกิจและธุรกิจรายเดือน มกค.) มกราคม 2560 ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (นิตยสาร)
 • นิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 16 ประจำปี 2558 (วารสารวิชาการ)
 • นิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 17 ประจำปี 2558 (วารสารวิชาการ)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และวิทยานิพนธ์ หลักสูตรนิเทศศาสตร์การตลาด รุ่น 18 วันที่ 4-5 มิถุนายน 2559 ณ Buddy Oriental Riverside นนทบุรี

Standard

เรียบเรียงข้อมูลโดย อ.ดร.นภารัตน์ พฤกษ์สุราลัย และ อ.ดร.สุทธนิภา ศรีไสย์ 

คณะกรรมการจัดการความรู้ (KM) คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

         

          กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับนานาสาระที่คณะกรรมการจัดการความรู้ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึ่งมุ่งหวังให้คณาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ของเรา สามารถนำความรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านสื่อใหม่และแบรนด์ ไปพัฒนาต่อยอดกับงานสอนและงานวิจัยในอนาคต….J

          เพิ่งผ่านพ้นกันไปสด ๆ ร้อน ๆ นะคะกับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและวิทยานิพนธ์ หลักสูตรนิเทศศาสตร์การตลาด รุ่น 18 ในงานนี้นอกจากจะเป็นโครงการที่จัดโดยหลักสูตรฯเพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัยของนักศึกษาแล้ว ยังผนวกเรื่องของ Research Lunch Talk ตอนที่ 2-3 และการจัดการความรู้เพื่อต่อยอดงานสอนและงานวิจัย (KM) ของคณาจารย์ เข้ามาในคราวเดียวกัน เรียกได้ว่ายิงกระสุนนัดเดียวได้นก 3 ตัวค่ะ ^^

เปิดงาน

ภาพที่ 1 เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

และวิทยานิพนธ์ หลักสูตรนิเทศศาสตร์การตลาด รุ่น 18

 

         ภายหลังจากกล่าวเปิดงานโดย อ.ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ในครั้งนี้เริ่มต้นด้วยการแบ่งปันประสบการณ์การทำวิจัยและประสบการณ์การทำงานในสายงานวิชาชีพโดยวิทยากรสามท่าน ได้แก่ คุณสุนันทา เลิศสุวรรณศรี (ศิษย์เก่า MC13) Managing Director บริษัท Open-up Production House ในหัวข้อ ‘Smart & Smile กลยุทธ์ผ่านด่านวิจัย’ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาและอาจารย์เกิดแรงบันดาลใจในการทำวิจัย ต่อด้วยการนำเสนอหัวข้อ ‘การสร้างแบรนด์ทีวีผ่านสื่อใหม่ของ PPTV’ โดยคุณนันทสิทธิ์ นิตย์เมธา (ศิษย์เก่า MC16) ผู้ช่วยผู้อำนวยการส่วนกลยุทธ์ธุรกิจสื่อใหม่ PPTV ซึ่งเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมสื่อสารมวลชน (CI) ได้เป็นอย่างดี ตลอดจนช่วยให้ได้ไอเดียเกี่ยวกับประเด็นวิจัยด้านแบรนด์และสื่อใหม่ และคุณพีรณัฐ พิชญาธนกาญจน์ (ศิษย์เก่า MC8) ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บ.นิคอนไทย เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส ในหัวข้อเรื่อง ‘การสื่อสารแบรนด์เครื่องเสียง Sherman: จุดยืนปัญหาและอุปสรรคในการสื่อสารแบรนด์ไทย’ เพื่อขยายองค์ความรู้และได้ไอเดียเกี่ยวกับวิจัยทางแบรนด์เพิ่มขึ้น โดยในช่วงท้ายของแต่ละช่วง วิทยากรทั้งสามท่านได้เปิดโอกาสให้คณาจารย์และนักศึกษาร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานเป็นกันเอง คณาจารย์และนักศึกษาต่างได้ความรู้พกใส่กระเป๋ากลับไปใช้ประโยชน์ได้จริงมากมาย

วิทยากรสามท่าน

ภาพที่ 2 วิทยากรที่มาให้ความรู้แก่นักศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตร์การตลาด รุ่น 18 

คุณพีรณัฐ พิชญาธนกาญจน์ (ซ้าย) คุณสุนันทา เลิศสุวรรณศรี (กลาง) และคุณนันทสิทธิ์ นิตย์เมธา (ขวา)

         

          คุณสุนันทา เลิศสุวรรณศรี ได้เล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาหัวข้อวิจัยโดยแนะแนวทางในภาพรวมเอาไว้ว่า การเลือกหัวข้อวิจัยรวมทั้งการตัดสินใจว่าจะเลือกทำสารนิพนธ์ (IS) หรือวิทยานิพนธ์ (Thesis) นั้น ให้พิจารณาจากหลาย ๆ ปัจจัยประกอบกัน อาทิ สามารถเชื่อมโยงให้ใกล้เคียงกับงานในสายอาชีพที่กำลังทำอยู่ได้หรือไม่ เพราะจะช่วยให้ไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์ หรืออาจจะเป็นลักษณะหัวข้อวิจัยก่อเกิดจากความสนใจ หรือเกิดจากการอ่านหนังสือ ตำรา หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และงานวิจัยที่ผ่าน ๆ มา ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาเอกที่ศึกษา ทั้งนี้การตัดสินใจเลือกทำวิจัยเรื่องใดนั้นขอให้ตระหนักในเรื่องของคุณค่าของงานวิจัยทั้งต่อตนเอง และต่อผู้อื่น โดยเฉพาะองค์ความรู้ใหม่ ๆ ทางวิชาการ ทั้งนี้วิธีการได้มาซึ่งข้อมูลก็มาได้จากหลากหลายแหล่งไม่ว่าจะเป็นห้องสมุด หนังสือ อินเทอร์เน็ต ฯลฯ อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะมาจากแหล่งข้อมูลไหน ผู้วิจัยต้องแน่ใจว่าแหล่งข้อมูลนั้นน่าเชื่อถือ และเวลานำมาใช้ก็ต้องมีวิธีการอ้างอิงที่ถูกต้อง ผู้วิจัยมือใหม่ควรสร้างระบบการจัดแฟ้มข้อมูล (Filing) เพื่อการอ้างอิง (Reference) เพื่อให้เวลาที่นำไปเขียนจะได้รวดเร็วและไม่ตกหล่น สำหรับข้อซักถามที่ว่า จะทำอย่างไรเพื่อให้ได้หัวข้อวิจัยในเรื่องที่มีความทันสมัยมาก ๆ คุณสุนันทาแนะนำว่า อาจจะเน้นไปที่หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจ หรือ Pocket Book ใหม่ ๆ ที่นักการตลาดเขียน สามารถช่วยให้เห็น Trend ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันได้

         สำหรับเรื่องของการสร้างแบรนด์ทีวีผ่านสื่อใหม่ของ PPTV คุณนันทสิทธิ์ นิตย์เมธา เล่าให้ฟังว่า PPTV ถือเป็นสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลที่วางตำแหน่ง (Positioning) ของตัวเองเป็น Premium Brand ทั้งนี้ส่วนงานที่รับผิดชอบจะมุ่งเน้นที่ 2C คือ Channel กับ Content โดย Channel ในที่นี้จะหมายถึง All Platform ซึ่งได้แก่ TV, Website, Mobile และ Social Media (เช่น Facebook, Line) ในส่วนของ Line ก็จะมีสติกเกอร์ Line ที่บอกตัวตนความเป็น PPTV ส่วนในแง่ของการผลิตเนื้อหา (Content) บนสื่อใหม่นั้น PPTV จะทำงานในลักษณะของ Partnership กับเว็บไซต์ที่มีชื่อเสียง เช่น แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันกับ Sanook.com กล่าวคือ PPTV จะแบ่งปัน Content ในเรื่องของข่าวให้แก่ Sanook.com ขณะที่ Sanook.com ก็จะแบ่งปัน content ให้ PPTV ในเรื่องของ Human Interest เป็นต้น

          ด้านคุณพีรณัฐ พิชญาธนกาญจน์ เล่าให้ฟังในส่วนของการสื่อสารแบรนด์เครื่องเสียง Sherman: จุดยืนปัญหาและอุปสรรคในการสื่อสารแบรนด์ไทยว่า แบรนด์ Sherman ถือเป็นแบรนด์เล็ก ๆ ของคนไทย โดยเป็นธุรกิจ B to C เกี่ยวกับเครื่องเสียง ได้แก่ ลำโพง, DVD, Home Theater, Microphone เป็นต้น บริษัทก่อตั้งมาเกือบ 30 ปี สินค้าต่าง ๆ จะมีการวางจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าทั่วไป เช่น Big C, เดอะมอล์ ฯลฯ และมีการส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เช่น กัมพูชา ฯลฯ คุณพีรณัฐถามผู้ร่วมฟังการบรรยายว่าเคยเห็นโฆษณาของ Sherman ทางสื่อมวลชนบ้างไหม และเฉลยว่า Sherman เป็นแบรนด์ที่ไม่ได้โปรโมตผ่านสื่อมวลชน แต่ก็เติบโตและติดตลาดอย่างต่อเนื่อง (รายได้ของแบรนด์ Sherman ต่อปีอยู่ที่ประมาณ 1,000 ล้านบาท) ทั้งนี้เพราะแบรนด์ Sherman เน้นที่ตลาดระดับกลาง มีการวางตำแหน่ง (Positioning) ภายใต้สโลแกนที่ว่า คุณภาพ ราคาจับต้องได้ (เครื่องเสียงตัวจริง พลังหนักแน่น) ที่ผ่านมาบริษัทเน้นการโปรโมตแบรนด์ผ่านการประชาสัมพันธ์กับการสื่อสารโดยพนักงานขายเป็นหลัก คุณพีรณัฐกล่าวทิ้งท้ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทำวิจัยว่า การทำวิจัยเกี่ยวกับแบรนด์หรือเรื่องต่าง ๆ นั้น สุดท้ายคือ ต้องรู้จริงในสิ่งที่ทำ และตอบผู้อ่านหรือผู้ที่สนใจในงานวิจัยชิ้นนั้นให้ได้ชัดเจน

          ในช่วงก่อนรับประทานอาหารเที่ยง เป็น Session ของการทำ Workshop ‘ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ปัญหาการสื่อสารแบรนด์ Sherman ด้วยวิจัย ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการวิจัยแบบการสนทนากลุ่ม (Focus group) ด้วยตนเองและเรียนรู้ลักษณะข้อมูลที่ได้มาจากวิธีนี้ ปัญหา อุปสรรคและวิธีการทำสนทนากลุ่มผ่านประสบการณ์ของตนเอง เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาเห็นความสำคัญของการวิจัย โดยมีการแบ่งนักศึกษาออกเป็น 5 กลุ่มให้ร่วมกันวิเคราะห์ ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 นักศึกษาในหลักสูตรปริญญาโทนิเทศศาสตร์การตลาดแบ่งกลุ่มวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค

และแนวทางการแก้ปัญหาการสื่อสารแบรนด์ Sherman ด้วยวิจัย

 

            ภาคบ่ายเป็นส่วนของ KM ระดมสมอง: ประเด็น ทฤษฎี และวิธีการวิจัยทางสื่อใหม่ แบรนด์ การสื่อสารการตลาดและหัวข้อวิจัยของตนเอง คณาจารย์แยกย้ายกันลงนั่งประจำกลุ่ม (รวมทั้งหมด 5 กลุ่ม) เพื่อรับฟังแนวความคิดและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการทำวิจัยแก่นักศึกษา ดังภาพที่ 4

ภาพที่ 4 คณาจารย์รับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็น ทฤษฎี 

และวิธีการวิจัยทางสื่อใหม่ แบรนด์ การสื่อสารการตลาดกับนักศึกษา

 

          ผลของการระดมสมอง ทำให้นักศึกษาแต่ละคนสามารถระบุหัวข้อวิจัยที่ตนเองสนใจ และมีความเป็นไปได้ในการทำวิจัยในเบื้องต้น ดังนี้

กลุ่ม 1– Brand Personality/ Personal Brand

 • สมพิศ ศรีนาค เรื่อง การสื่อสารการตลาดโดยใช้ New Media กับผู้สูงอายุ
 • สุวลักษณ์ ก้องสมุท เรื่อง การวิเคราะห์อัตลักษณ์แบรนด์บุคคลผู้ประกาศข่าวช่อง 3
 • อนุชิต ลังสุ่ย เรื่อง การรับรู้บุคลิกภาพแบรนด์ซุปไก่สกัดผ่านพรีเซนเตอร์
 • เสฏฐวุฒิ แสงมาก เรื่อง การศึกษาบุคลิกภาพของแบรนด์ฟิตเนส Fit Junction
 • ชำนาญ พุทธทองศรี เรื่อง กลยุทธ์การสร้างตราสินค้าวงดนตรี Rock ในประเทศไทย
 • ธันยนันท์ ศักดิ์ผดุงกมล เรื่อง Personal Branding ของช่างแต่งหน้า

 กลุ่ม 2– องค์กร/รายการ/สื่อ

 • ศศิกานต์ กระทุ่มทอง เรื่อง กลยุทธ์การตลาด Connected TV ของไทยรัฐทีวี
 • วชิราภรณ์ นาสวน เรื่อง การใช้สื่อออนไลน์ของวอยซ์ทีวีในการ Engagement กับผู้บริโภคตามหัวเมืองใหญ่ทั่วประเทศ
 • อังคณา เนตรวิเศษ เรื่อง กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดองค์กร PEA ผ่านช่องทางออนไลน์และการรับรู้ของผู้บริโภค
 • สาวิตรี วิภาวัฒนะ เรื่อง พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ Social Mediaกับทัศนคติที่มีต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเอกชนของนักเรียนชั้นม.ปลายในเขตกรุงเทพมหานคร
 • พัชญ์สลัญย์ พิมประดับ เรื่อง การรับรู้การสื่อสารการตลาดและการตัดสินใจขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ของนักลงทุนในจังหวัดชลบุรี
 • ณัฐชา เสนาบุตร เรื่อง การสื่อสารการตลาดรายการ ทรู อะคาเดมี แฟนเทเชีย

 กลุ่ม 3– การท่องเที่ยว

 • สกนธ์ ตระกูลวงศ์บุญมา เรื่อง ความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร
 • สโรชา ศิริตรัย เรื่อง การรับรู้การสื่อสารการตลาดงานไทยเที่ยวไทยของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
 • ปัญญภัทร พรหมมาพันธุ์ เรื่อง การวิเคราะห์รูปแบบระบบปฏิบัติการMobile Application ของการจองโรงแรม/ที่พัก
 • กงแก้ว พิพัฒนชัยภูมิ เรื่อง การสร้างอัตลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดน่าน

 กลุ่ม 4 – แบรนด์สินค้า

 • พรเดือน พิมพ์บอลล์ เรื่อง การศึกษา Content Marketing ผ่านสื่อออนไลน์ของแบรนด์รองเท้ากีฬาของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
 • ณฐกร จรูญโรจน์ เรื่อง การรับรู้และการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนแบรนด์ Vivo ของประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
 • สุภาพร พัฒนะ เรื่อง การรับรู้การสื่อสารการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์แบรนด์แหวนเพชรของกลุ่มผู้บริโภค สตรีที่มีอายุ 30 ปีขึ้นไปในเขตกรุงเทพมหานคร
 • สิริศักดิ์ แสงทา เรื่อง ทัศนคติและพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแบรนด์เครื่องสำอางของสาวโรงงานในเขตนวนคร
 • นิธิพัฒน์ ราชแผ่นดิน เรื่อง ปัจจัยด้านโฆษณาชุด How brave we are we ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถ Honda HR-V ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
 • อนันต์ จันหาวงศ์ เรื่อง การวิเคราะห์ข่าวรถยนต์

 กลุ่ม 5ความสนใจเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง/อาหาร

 • ฐนิตา ม่วงสีใส เรื่อง การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของผู้รักสัตว์เลี้ยงผ่านทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ
 • ปัณฑิตา โอภาสโศภณ เรื่อง เนื้อหาการตลาดบนเฟซบุ๊กของโรงแรมแมวที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร
 • ศิดานุช กิตติเสรีกุล เรื่อง การให้ความหมายปลาแซลมอนของคนไทย นัยยะต่อการสื่อสารการตลาด
 • นิภาพร บุญล้อม เรื่อง ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการสร้างแบรนด์มะม่วงดองวรพร

          ทั้งนี้หัวข้อวิจัยเหล่านี้เป็นเพียงแนวคิดเบื้องต้น เพื่อนำไปพัฒนาให้มีเหมาะสมมากยิ่งขึ้นต่อไป

 

          อนึ่ง ไม่ใช่เพียงแค่นักศึกษาที่ได้พัฒนาหัวข้อการวิจัย อาจารย์ผู้เข้าร่วมค่ายหลายท่าน ได้แลกเปลี่ยนมุมมองแนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยด้านแบรนด์และสื่อใหม่กับนักศึกษา ตลอดจนแลกเปลี่ยนกันเองด้วย อาจารย์บางท่าน เช่น ดร.โสภาคฯกับรศ.ดร.สุทธนูฯได้แลกเปลี่ยนความรู้ด้านสถิติขั้นสูงกันในช่วงระหว่างรัปประทานอาหาร หรืออาจารย์บางท่าน เช่น ผศ.รัตนาฯ ได้นำประเด็นจากงานวิจัยของตนเองมาปรึกษากับรศ.ดร.สุทธนูฯ ในขณะที่อาจารย์หลายๆท่าน เช่น อาจารย์ทรงพรฯ ได้พูดถึงงานนี้ว่า เป็นประโยชน์ต่อตัวอาจารย์จริงๆ อาจารย์ได้มีความรู้เรื่องสื่อใหม่เพิ่มเติมจากการฟังการระดมสมอง เป็นต้น

ปิดงาน

ภาพที่ 5 คณาจารย์และนักศึกษา MC18 ถ่ายภาพร่วมกันเพื่อเป็นที่ระลึก ปิดโครงการอบรม

เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study)

และวิทยานิพนธ์ (Thesis) หลักสูตรนิเทศศาสตร์การตลาด รุ่น 18

 

**********************

          ทีม KM หวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการค่ายวิจัยและการสรุปความรู้ด้านการวิจัยสื่อใหม่และแบรนด์ จากโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) และวิทยานิพนธ์ (Thesis) หลักสูตรนิเทศศาสตร์การตลาด รุ่น 18 และ Research Lunch Talk ตอนที่ 2-3 ประจำปีการศึกษา 2558 จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านไม่มากก็น้อย 

ภาพที่ 6 ทีมคณาจารย์ผู้จัดงาน

          ขอบคุณมากสำหรับการติดตามค่ะ….  พบกับตอนต่อไป ในปีการศึกษาหน้า JJJ

          ท้ายสุดและสำคัญทีสุดค่ะ!!! ทุกท่านอย่าลืมให้ข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน ในช่อง Comment ใต้บทความนี้ด้วยนะคะ….  ขอบคุณอีกครั้ง…………..JJJ

 

ทิศทาง/แนวโน้มการวิจัยการสื่อสารการตลาดในยุคดิจิทัล วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2559 เวลา 11.00-13.00 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 9 ชั้น 3

Standard

เรียบเรียงข้อมูลโดย อ.ดร.นภารัตน์ พฤกษ์สุราลัย

เลขานุการ คณะกรรมการจัดการความรู้ (KM) คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

1

ภาพที่ 1 คณาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ที่เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ 

(ซ้ายไปขวา) อ.กนกกาญจน์ บัญชาบุษบง รศ.ดร.ไพโรจน์ วิไลนุช อ.ดร.เบญจพร วุฒิพันธ์ อ.จันทร์ฉาย วิชญ์วโรทัย อ.ดร.สุทธนิภา ศรีไสย์ ผศ.ศุภนิตย์ วงศ์ทางสวัสดิ์ อ.ดร.จิรา กฤตยพงษ์ อ.ดร.นภารัตน์ พฤกษ์สุราลัย และคุณศันสนีย์ วงศ์วสุเศรษฐ์

กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับนานาสาระที่คณะกรรมการจัดการความรู้ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึ่งมุ่งหวังให้คณาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ของเรา สามารถนำความรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านสื่อใหม่และแบรนด์ ไปพัฒนาต่อยอดกับงานสอนและงานวิจัยในอนาคต….J

ในตอนนี้เป็นความรู้ที่ได้มาจาก Research Lunch Talk ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 จัดโดยศูนย์ศึกษาสื่อและการสื่อสารอาเซียน (ASEAN Mass Communication Studies and Research Center/ AMSAR) ในครั้งนี้ AMSAR ได้รับเกียรติจากคุณศันสนีย์ วงศ์วสุเศรษฐ์ ซึ่งเป็นศิษย์เก่าในหลักสูตรปริญญาตรีนิเทศศาสตร์ ศิษย์ปัจจุบันในหลักสูตรปริญญาโทนิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยของเรา และเป็น Senior Social Media Manager ของบริษัท Mlnteraction Co., Ltd. (บริษัทเอเจนซี่โฆษณาที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในประเทศไทย) มาเป็นวิทยากรและแลกเปลี่ยนความรู้กับคณาจารย์คณะนิเทศศาสตร์

คุณศันสนีย์ ได้อธิบายถึงลักษณะงานในตำแหน่ง Senior Social Media Manager ที่ตนได้ทำงานอยู่ว่า มีงานที่ดูแลรับผิดชอบหลัก ๆ คือ การทำงานในส่วนของ Social Media ต่าง ๆ ได้แก่ Facebook, Twitter, Instagram ฯลฯ งานก็มีอยู่หลากหลาย อย่างหนึ่งที่ทำ คือ Seeding เป็นต้น ทั้งนี้คณาจารย์ที่เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ให้ความสนใจในเรื่องของการทำ Seeding และขอให้คุณศันสนีย์ให้แบ่งปันความรู้และให้ข้อเสนอแนะที่สามารถนำมาต่อยอดทำวิจัยเพื่อช่วยเติมเต็มความต้องการทั้งทางด้านวิชาชีพและวิชาการได้

คุณศันสนีย์ เล่าว่า การทำ Seeding คือ การสร้างข้อความหรือบทสนทนาด้วยภาษาที่ไม่เป็นทางการ (ไม่ได้เน้นขายของ) อาจเป็นเรื่องของการรีวิวสินค้า ฯลฯ บน Social Media การทำ Seeding ในรูปของกระทู้บนเว็บไซต์ที่มีเว็บบอร์ด เช่น Pantip.com ฯลฯ ปัจจุบัน Seeding ได้รับความนิยมอย่างมาก เพราะทำให้ผู้อ่านได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและช่วยบอกต่อ (Share) ซึ่งจัดเป็นการกระจายเนื้อหาข่าวสารที่รวดเร็วและวงกว้างบนโลกออนไลน์ อย่างไรก็ตามการทำ Seeding ก็มีข้อเสีย เพราะหากทำโดยไม่มีความเข้าใจในวิธีการทำ seeding ที่ดีพอ ก็อาจจะถูกโจมตีและถูกเอากระทู้ลงไปได้โดยง่าย คุณศันสนีย์บอกต่อว่าการทำ Seeding นั้นต้องมีจรรยาบรรณด้วย กล่าวคือ ต้องเป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง ไม่ใช่สร้างเรื่องหรือแต่งเติมเกินความเป็นจริง ทั้งนี้การทำ Seeding ดี ๆ จะช่วยแบรนด์ในเรื่องของการสร้างความตระหนักรู้ (Awareness) และมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย (Engagement) ได้ อย่างไรก็ตามการทำ Seeding นั้นอาจไม่ตอบโจทย์ในแง่ของการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการได้โดยตรง (Conversion) จำเป็นจะต้องมีการวางแผนและใช้หลาย ๆ เครื่องมือ หรือมีเครื่องมือสำหรับการปิดการขายประกอบกัน

คุณศันสนีย์ กล่าวต่อไปว่า ขณะนี้การสื่อสารการตลาดบนโลกออนไลน์ เอเจนซี่โฆษณายังมีความต้องการข้อมูลด้าน Consumer Insight อย่างมาก จึงเห็นว่าหากสถาบันการศึกษามีผู้เชี่ยวชาญช่วยทำวิจัยเกี่ยวกับ Consumer Insight ก็จะช่วยเติมเต็มองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภค อันเป็นผลทำให้การสื่อสารการตลาดมีประสิทธิผลมากขึ้น ที่ผ่านมาการจะทำ online campaign หรือโฆษณาด้วยวิธีอื่น ๆ บนโลกออนไลน์นั้น บางครั้งเอเจนซี่ก็มีขั้นตอนของการทำ Focus Group เพื่อหา Insight โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Interest ของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายก่อน สำหรับการศึกษาผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมายบนเฟซบุ๊ก อาจใช้ข้อมูลจากบริษัทที่พัฒนาระบบวิเคราะห์สถิติบน Facebook เพื่อมาศึกษาวิเคราะห์ย้อนหลัง อย่างไรก็ตามส่วนใหญ่แล้วลูกค้าที่ว่าจ้างให้ทำชิ้นงานโฆษณา มักจะต้องทำการบ้านด้วยการหาข้อมูลเรื่องของ Consumer Behaviour มาให้ ส่วนการวัดความสำเร็จจากการโฆษณาออนไลน์นั้นจะมีวิธีการประเมินสองแบบคือ 1.ระยะยาว 2.ระยะสั้นสำหรับวัดแต่ละ Campaign ไป ขึ้นอยู่กับงบประมาณและความต้องการของเจ้าของสินค้าเป็นหลัก สำหรับ Fan Page ก็อาจประเมินด้วยยอด Reach และEngagement(Like Comment Share) เป็นต้น ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลหากจะดู Post ย้อนหลังของแต่ละ Fan Page เพื่อมาทำการวิเคราะห์ลักษณะพฤติกรรมของผู้ติดตามเพจ บริษัทที่พัฒนาระบบวิเคราะห์สถิติบน Facebook เช่น Socialbakers ก็ให้บริการข้อมูลนี้อยู่ในลักษณะซื้ัอเหมาจ่ายหลาย ๆ เพจเพื่อทำการศึกษาเป็นกรณี ๆ ไป โดยหากผู้ทำวิจัยต้องการวิเคราะห์เนื้อหาบน Fan Page ก็สามารถขอซื้อบริการนี้ได้

************************************

ทีม KM หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การสรุปความรู้ด้านการวิจัยสื่อใหม่และแบรนด์ จาก Research Lunch Talk ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านไม่มากก็น้อย

ขอบคุณมากสำหรับการติดตามค่ะ….  พบกับตอนต่อไป สกัดความรู้จาก‘ค่ายเจ้าพระยา’ เร็ว ๆ นี้….

ท้ายสุดและสำคัญทีสุดค่ะ!!! ทุกท่านอย่าลืมให้ข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน ในช่อง Comment ใต้บทความนี้ด้วยนะคะ….  ขอบคุณอีกครั้ง…………..

 

ม.หอการค้าไทยเผยผลการวิจัย PR ใช้ 9 กลยุทธ์ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์

Standard

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดผลวิจัย นางสาวกัญญารัตน์ อยู่ประเสริฐ    นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึ่งได้ทำการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้วิธีสัมภาษณ์เชิงลึกนักประชาสัมพันธ์ในไทยที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในงานสื่อมวลชนสัมพันธ์ พบว่า  ปัจจุบันการทำงานประชาสัมพันธ์ต้องมีการปรับตัวด้านการนำเสนอเนื้อหาผ่านเครื่องมือสื่อสารต่าง  ๆ ทั้งที่เป็นสื่อออนไลน์ และสื่อออฟไลน์  โดยนักประชาสัมพันธ์รู้จักปรับสภาพเนื้อหาที่ต้องการจะประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับเครื่องมือต่างทั้งที่เป็นสื่อออนไลน์ และสื่อออฟไลน์  โดยนักประชาสัมพันธ์รู้จักปรับสภาพเนื้อหาที่ต้องการจะประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับเครื่องมือต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น บล็อก เฟซบุ๊ก ยูทูบ และเครื่องมือใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้น และองค์กรจะต้องนำเสนอเนื้อหาที่ผู้รับสารต้องการ เปิดโอกาสให้ผู้รับสารมีส่วนร่วม มีการกระตุ้นให้เกิดมีการปฏิสัมพันธ์ รวมถึงสามารถสร้างความผูกพันให้เกิดขึ้นจากการใช้สื่อนั้น ๆ เพื่อนำมาซึ่งความสัมพันธ์อันดี

1.กลยุทธ์การผสมผสาน คือการนำสื่อเก่า และสื่อใหม่มาประยุกต์ใช้ด้วยกันเพื่อให้เหมาะกับความสนใจและการใช้สื่อของสื่อแต่ละสาย

2.กลยุทธ์ใส่ใจต่อเหตุการณ์สำคัญ คือ การที่นักประชาสัมพันธ์นำข่าวที่เกี่ยวข้องกับองค์กรมานำเสนอบนสื่อสังคมออนไลน์ในกรณีมีเหตุการณ์สำคัญ แปลก ใหม่ ใหญ่ดัง

3.กลยุทธ์การใช้ผู้มีชื่อเสียง คือ กลยุทธ์ที่นักประชาสัมพันธ์ใช้ผู้มีชื่อเสียงทั้งภายในและภายนอกองค์กรมาสร้างกระแสในสังคมออนไลน์

4.กลยุทธ์การเคลื่อนไหวให้เป็นข่าว คือ กลยุทธ์ที่นักประชาสัมพันธ์สร้างกระแสผ่านสื่อออนไลน์ด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการทักทาย ทำกิจกรรมหรือแสดงความคิดผ่านสื่อสังคมออนไลน์

5.กลยุทธ์การสร้างการมีส่วนร่วม คือ กลยุทธิ์ที่นักประชาสัมพันธ์สร้างความสัมพันธ์กับสื่อมวลชนด้วยวิธีการนำเสนอประเด็นข่าวที่น่าสนใจในสังคม และส่งผลทางด้านอารมณ์ จนนำมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

6.กลยุทธ์การดึงดูดใจ คือ กลยุทธ์ที่นักประชาสัมพันธ์ ใช้ในการสร้างสัมพันธ์กับสื่อมวลชนโดยเน้นวิธีการดึงดูดด้วยวิธีต่าง ๆ ที่เป็นการให้ประโยชน์ด้านปัจจัย 4 เช่น การให้สิทธิพิเศษเหนือคนอื่น การให้ความรู้สึกคุ้มค่า เพื่อเรียกความสนใจ หรือการให้ความร่วมมือจากสื่อในการทำกิจกรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์

7.กลยุทธ์การลำดับความสัมพันธ์ คือ กลยุทธ์ที่นักประชาสัมพันธ์เรียงลำดับความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับสื่อมวลชน หรือแบ่งระดับความสนิทสนามระหว่างตนเองกับสื่อมวลชนเพื่อตัดสินใจเลือกใช้สื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ

8.กลยุทธ์การสร้างความเป็นส่วนตัว คือกลยุทธ์ที่นักประชาสัมพันธ์ให้ความเป็นส่วนตัวกับสื่อมวลชนในการติดต่อสื่อสาร โดยคำนึงถึงสื่อแต่ละสื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่องานของตนเองมากที่สุด โดยที่ยังรักษาความสัมพันธ์อันดีต่อกันไว้

9.กลยุทธ์การเลือกใช้สื่อสังคมออนไลน์แบบเฉพาะเจาะจง คือ กลยุทธ์ที่นักประชาสัมพันธ์เจาะจงเลือกใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดทั้ง 4 ตัว คือ เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม และไลน์ จำแนกตามวัตถุประสงค์ที่ใช้ในงานสื่อสารมวลชนสัมพันธ์

นางสาวกัญญารัตน์ กล่าวว่า “จากผลการวิจัย พบว่า นักประชาสัมพันธ์มีมุมมองเชิงบวกเกี่ยวกับการนําสื่อสังคมออนไลน์มาประยุกต์ใช้ในงานประชาสัมพันธ์ โดยส่วนใหญ่เห็นว่า แม้ว่าสื่อใหม่จะไม่มีบทบาทมากเท่าสื่อดั้งเดิมอย่างสื่อวิทยุโทรทัศน์หรือสิ่งพิมพ์ แต่ก็เป็นสื่อที่ขาดไม่ได้”

ทั้งนี้ ดร.สุทธนิภา ศรีไสย์  อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยชิ้นนี้ กล่าวว่า “เมื่อ 5-6 ปีที่แล้ว เคยทำวิจัยในเรื่องใกล้เคียงกัน แต่ผลการวิจัยครั้งนั้นพบว่า นักประชาสัมพันธ์ไม่ค่อยได้ใช้สื่อออนไลน์และไม่ค่อยได้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์ และไม่พบกลยุทธ์ที่ซับซ้อนใดๆในงานประชาสัมพันธ์ แต่ปัจจุบันนักประชาสัมพันธ์เก่งขึ้น แวดวงอาชีพประชาสัมพันธ์มีสีสันมากขึ้น มีการแข่งขันกันสูงขึ้น ทำให้เกิดกลยุทธ์ในการใช้สื่อใหม่อย่างหลากหลาย”

ดร. สุทธนิภา ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันนักประชาสัมพันธ์ในต่างประเทศได้ให้ความสำคัญกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์กับสื่อมวลชนกันอย่าง แพร่หลาย โดยนิยมใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการทำการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้แก่องค์กร รวมถึงประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการขององค์กร ซึ่งมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์การใช้สื่อสังคมออนไลน์ของนักประชาสัมพันธ์ไทย ที่มีการทำประชาสัมพันธ์โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการสร้างสัมพันธ์กับสื่อมวลชน เพื่อประชาสัมพันธ์ตราสินค้า สร้างภาพลักษณ์ให้แก่องค์กร และสร้างความประทับใจให้กับสื่อมวลชนในระยะยาว

“ถ้าเราสามารถใช้สื่อสังคมออนไลน์ได้เต็มศักยภาพของมัน เราจะเห็นว่า มันมีประโยชน์ต่องานประชาสัมพันธ์มหาศาล ไม่เฉพาะงานสื่อมวลชนสัมพันธ์ อาทิ ใครใช้เฟซบุ๊กเป็น เรียกได้ว่า เราแทบจะรู้ความเคลื่อนไหวของกลุ่มเป้าหมาย ใช้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของกลุ่มเป้าหมายได้เลย เราจะรู้ว่าเขาชอบทำอะไร ไม่ชอบทำอะไร รู้ว่าชอบไปไหน เช็คอินที่ไหนบ้าง ไม่ชอบอะไร ข้อมูลพวกนี้สามารถใช้ในการวางแผนประชาสัมพันธ์หรือใช้ในการจัดงานเก๋ๆของประชาสัมพันธ์ได้เลย นอกจากนี้ยังใช้ในการประเมินผลงานประชาสัมพันธ์ได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย เห็นได้ทันทีว่าเขาชอบหรือไม่ชอบงานของเราจากการกดไลค์และแชร์” ดร. สุทธนิภา กล่าวทิ้งท้าย

อ่านได้ที่ : – See more at: http://www.newsplus.co.th/93128#sthash.YbXgOWVL.KvPdB9iy.dpuf

รายชื่อสิ่งพิมพ์ใหม่ เข้าห้องสมุดคณะนิเทศศาสตร์ (อัพเดท มกราคม 2559)

Standard
Posted by Naparat

 

• Art Square Magazine ฉบับ July 2015 Volume 05 No.24 (นิตยสาร)
• Art Square Magazine ฉบับ September 2015 Volume 05 No.25 (นิตยสาร)
• สุพรรณ บูรณะพิมพ์: ราชินีแห่งศิลปิน โครงการวิจัยนักสื่อสารมวลชนสตรีผู้บุกเบิกและโครงการสื่อสันติภาพ กรุงเทพ: คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2551  (หนังสือ)
• รวมบทคัดย่องานวิจัยเกี่ยวกับผู้สูงวัย ปี 2553-2557 เวทีวิจัยจุฬาฯพัฒนาสังคม ครั้งที่ 3 “สังคมพัฒนาต้องพึ่งพาผู้สูงวัย” (หนังสือรวมบทคัดย่องานวิจัย)
• Thailand Economic & Business Review (นิตยสารเศรษฐกิจและธุรกิจรายเดือน มกค.) กค.2015 ปีที่ 11 ฉบับที่ 6 (นิตยสาร)
• Thailand Economic & Business Review (นิตยสารเศรษฐกิจและธุรกิจรายเดือน มกค.) พย.2015 ปีที่ 11 ฉบับที่ 10 (นิตยสาร)
• Thailand Economic & Business Review (นิตยสารเศรษฐกิจและธุรกิจรายเดือน มกค.) ธค.2015 ปีที่ 11 ฉบับที่ 11 (นิตยสาร)
• จดหมายข่าว วช. (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) ประจำเดือน มิย.-กค.2558 ปีที่ 10 ฉบับที่ 59 (จดหมายข่าว)
• จดหมายข่าว วช. (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) ประจำเดือน ตค.-พย. 2558 ปีที่ 10 ฉบับที่ 61 (จดหมายข่าว)
• กฎหมายสื่อสารมวลชน: การคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลและชื่อเสียง เกียรติคุณ (สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร) (หนังสือ)
• รายงานประจำปี 2558 สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย (สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย) (รายงานประจำปี)

**************