เว็บบ้านใหญ่ของ มุมพักผ่อนหย่อน ความรู้: คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้า http://commarts.utcc.ac.th/index.php

เว็บสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย: สมาคมวิชาชีพทางพีอาร์  http://www.prthailand.com/ 

เว็บศูนย์ศึกษาและวิจัยสื่อสารมวลชนอาเซียน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย http://www.amsarthailand.utcc.ac.th/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s