ทิศทาง/แนวโน้มการวิจัยการสื่อสารการตลาดในยุคดิจิทัล วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2559 เวลา 11.00-13.00 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 9 ชั้น 3

Standard

เรียบเรียงข้อมูลโดย อ.ดร.นภารัตน์ พฤกษ์สุราลัย

เลขานุการ คณะกรรมการจัดการความรู้ (KM) คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

1

ภาพที่ 1 คณาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ที่เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ 

(ซ้ายไปขวา) อ.กนกกาญจน์ บัญชาบุษบง รศ.ดร.ไพโรจน์ วิไลนุช อ.ดร.เบญจพร วุฒิพันธ์ อ.จันทร์ฉาย วิชญ์วโรทัย อ.ดร.สุทธนิภา ศรีไสย์ ผศ.ศุภนิตย์ วงศ์ทางสวัสดิ์ อ.ดร.จิรา กฤตยพงษ์ อ.ดร.นภารัตน์ พฤกษ์สุราลัย และคุณศันสนีย์ วงศ์วสุเศรษฐ์

กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับนานาสาระที่คณะกรรมการจัดการความรู้ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึ่งมุ่งหวังให้คณาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ของเรา สามารถนำความรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านสื่อใหม่และแบรนด์ ไปพัฒนาต่อยอดกับงานสอนและงานวิจัยในอนาคต….J

ในตอนนี้เป็นความรู้ที่ได้มาจาก Research Lunch Talk ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 จัดโดยศูนย์ศึกษาสื่อและการสื่อสารอาเซียน (ASEAN Mass Communication Studies and Research Center/ AMSAR) ในครั้งนี้ AMSAR ได้รับเกียรติจากคุณศันสนีย์ วงศ์วสุเศรษฐ์ ซึ่งเป็นศิษย์เก่าในหลักสูตรปริญญาตรีนิเทศศาสตร์ ศิษย์ปัจจุบันในหลักสูตรปริญญาโทนิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยของเรา และเป็น Senior Social Media Manager ของบริษัท Mlnteraction Co., Ltd. (บริษัทเอเจนซี่โฆษณาที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในประเทศไทย) มาเป็นวิทยากรและแลกเปลี่ยนความรู้กับคณาจารย์คณะนิเทศศาสตร์

คุณศันสนีย์ ได้อธิบายถึงลักษณะงานในตำแหน่ง Senior Social Media Manager ที่ตนได้ทำงานอยู่ว่า มีงานที่ดูแลรับผิดชอบหลัก ๆ คือ การทำงานในส่วนของ Social Media ต่าง ๆ ได้แก่ Facebook, Twitter, Instagram ฯลฯ งานก็มีอยู่หลากหลาย อย่างหนึ่งที่ทำ คือ Seeding เป็นต้น ทั้งนี้คณาจารย์ที่เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ให้ความสนใจในเรื่องของการทำ Seeding และขอให้คุณศันสนีย์ให้แบ่งปันความรู้และให้ข้อเสนอแนะที่สามารถนำมาต่อยอดทำวิจัยเพื่อช่วยเติมเต็มความต้องการทั้งทางด้านวิชาชีพและวิชาการได้

คุณศันสนีย์ เล่าว่า การทำ Seeding คือ การสร้างข้อความหรือบทสนทนาด้วยภาษาที่ไม่เป็นทางการ (ไม่ได้เน้นขายของ) อาจเป็นเรื่องของการรีวิวสินค้า ฯลฯ บน Social Media การทำ Seeding ในรูปของกระทู้บนเว็บไซต์ที่มีเว็บบอร์ด เช่น Pantip.com ฯลฯ ปัจจุบัน Seeding ได้รับความนิยมอย่างมาก เพราะทำให้ผู้อ่านได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและช่วยบอกต่อ (Share) ซึ่งจัดเป็นการกระจายเนื้อหาข่าวสารที่รวดเร็วและวงกว้างบนโลกออนไลน์ อย่างไรก็ตามการทำ Seeding ก็มีข้อเสีย เพราะหากทำโดยไม่มีความเข้าใจในวิธีการทำ seeding ที่ดีพอ ก็อาจจะถูกโจมตีและถูกเอากระทู้ลงไปได้โดยง่าย คุณศันสนีย์บอกต่อว่าการทำ Seeding นั้นต้องมีจรรยาบรรณด้วย กล่าวคือ ต้องเป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง ไม่ใช่สร้างเรื่องหรือแต่งเติมเกินความเป็นจริง ทั้งนี้การทำ Seeding ดี ๆ จะช่วยแบรนด์ในเรื่องของการสร้างความตระหนักรู้ (Awareness) และมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย (Engagement) ได้ อย่างไรก็ตามการทำ Seeding นั้นอาจไม่ตอบโจทย์ในแง่ของการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการได้โดยตรง (Conversion) จำเป็นจะต้องมีการวางแผนและใช้หลาย ๆ เครื่องมือ หรือมีเครื่องมือสำหรับการปิดการขายประกอบกัน

คุณศันสนีย์ กล่าวต่อไปว่า ขณะนี้การสื่อสารการตลาดบนโลกออนไลน์ เอเจนซี่โฆษณายังมีความต้องการข้อมูลด้าน Consumer Insight อย่างมาก จึงเห็นว่าหากสถาบันการศึกษามีผู้เชี่ยวชาญช่วยทำวิจัยเกี่ยวกับ Consumer Insight ก็จะช่วยเติมเต็มองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภค อันเป็นผลทำให้การสื่อสารการตลาดมีประสิทธิผลมากขึ้น ที่ผ่านมาการจะทำ online campaign หรือโฆษณาด้วยวิธีอื่น ๆ บนโลกออนไลน์นั้น บางครั้งเอเจนซี่ก็มีขั้นตอนของการทำ Focus Group เพื่อหา Insight โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Interest ของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายก่อน สำหรับการศึกษาผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมายบนเฟซบุ๊ก อาจใช้ข้อมูลจากบริษัทที่พัฒนาระบบวิเคราะห์สถิติบน Facebook เพื่อมาศึกษาวิเคราะห์ย้อนหลัง อย่างไรก็ตามส่วนใหญ่แล้วลูกค้าที่ว่าจ้างให้ทำชิ้นงานโฆษณา มักจะต้องทำการบ้านด้วยการหาข้อมูลเรื่องของ Consumer Behaviour มาให้ ส่วนการวัดความสำเร็จจากการโฆษณาออนไลน์นั้นจะมีวิธีการประเมินสองแบบคือ 1.ระยะยาว 2.ระยะสั้นสำหรับวัดแต่ละ Campaign ไป ขึ้นอยู่กับงบประมาณและความต้องการของเจ้าของสินค้าเป็นหลัก สำหรับ Fan Page ก็อาจประเมินด้วยยอด Reach และEngagement(Like Comment Share) เป็นต้น ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลหากจะดู Post ย้อนหลังของแต่ละ Fan Page เพื่อมาทำการวิเคราะห์ลักษณะพฤติกรรมของผู้ติดตามเพจ บริษัทที่พัฒนาระบบวิเคราะห์สถิติบน Facebook เช่น Socialbakers ก็ให้บริการข้อมูลนี้อยู่ในลักษณะซื้ัอเหมาจ่ายหลาย ๆ เพจเพื่อทำการศึกษาเป็นกรณี ๆ ไป โดยหากผู้ทำวิจัยต้องการวิเคราะห์เนื้อหาบน Fan Page ก็สามารถขอซื้อบริการนี้ได้

************************************

ทีม KM หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การสรุปความรู้ด้านการวิจัยสื่อใหม่และแบรนด์ จาก Research Lunch Talk ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านไม่มากก็น้อย

ขอบคุณมากสำหรับการติดตามค่ะ….  พบกับตอนต่อไป สกัดความรู้จาก‘ค่ายเจ้าพระยา’ เร็ว ๆ นี้….

ท้ายสุดและสำคัญทีสุดค่ะ!!! ทุกท่านอย่าลืมให้ข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน ในช่อง Comment ใต้บทความนี้ด้วยนะคะ….  ขอบคุณอีกครั้ง…………..

 

Advertisements

7 responses »

 1. วันนี้ได้ไอเดียจากการไป KM มากๆค่ะ ทำให้นึกถึงตัวเองสมัยสาวๆ กาลครั้งหนึ่งเคยเป็น Marketing Strategy & A.E. ของบริษัท Online Agency ก่อนมาเป็นอาจารย์ สมัยนั้นยังคงวางแผนสื่อสารทางเว็บไซต์เป็นหลัก มีการวางกลยุทธ์ เกมส์ e-card และอื่นๆไปยังลูกค้า รวมถึงพยายามสร้าง character มาเป็นตัวแทนในเว็บเพื่อให้บอกถึงความเติบโตของแบรนด์นั้นๆ ผ่านมาหลายปีมากๆ แต่คอนเซ็ปต์ด้านการสื่อสารออนไลน์ยังคล้ายเดิม เช่น

  สมัยก่อน ทีมออนไลน์ ประกอบไปด้วย marketing strategic planner, A.E. (บางครั้งรวมกับอันแรก), Graphic Design, Programmer รวมถึงมีการติดต่อสื่อออนไลน์ประเภทต่างๆ ในยุคนั้นก็เป็น sanook.com/kapook.com เพื่อวาง content

  การประเมินผลออนไลน์สมัยก่อนใช้ view, impression, benchmark เหมือนกัน แต่ benchmark สมัยก่อนจะง่าน เพราะเว็บไซต์ส่วนใหญ่จะนิ่ง จะต่างกันตรงการดีไซน์และเนื้อหา

  สมัยนี้ ทีมยังเหมือนเดิม แต่เพิ่มเติมคือ Creative การติดต่อสื่อออนไลน์ต่างๆยังคล้ายเดิม (เท่าที่ฟัง)

  การประเมินผลออนไลน์ ใช้หลายวิธี ยังมีวิธีเก่าอยู๋ เพิ่่ม การวัด awareness & engagement เข้าไป ซึ่งความยากของสื่อสังคมออนไลน์คือ มันมีอัพขึ้นทุกวัน ดังนั้นเลยต้องวัดความสำเร็จเป็นแคมเปนไป

  ฟังหัวข้อวันนี้แล้วอยากหวนกลับคือวงการ online PR จริงๆ ขอตัดสินใจอีกนิด จะทำวิจัยเรื่องต่อไปเรื่องประมาณนี้ดีไหมค่ะ เริ่มมีแรงบันดาลใจ

  ขอบคุณผู้จัดทุกท่านและอาจารย์เข่งด้วยนะคะ

  • เพิ่มอีกนิด สมัยก่อนเท่าที่จำได้ลางๆ 555+ เขาเน้นการทำ Banner (ที่กระพริบได้แค่ 3 ทีพอ 555) แล้ว Banner จะนำไปสู่ Microsite ของทุกสิ่ง อาจจะเป็นการทำกิจกรรมออนไลน์ การตอบแบบสอบถามออนไลน์ การเล่นเกมส์ออนไลน์ แต่สมัยนี้เห็นว่าคนเริ่มพูดเรื่อง Banner น้อยลง แต่พูดเรื่อง Content Marketing เพิ่มขึ้น

   • ความรู้ครั้งนี้ ช่วยเปิดโลก Online Marketing Communication จริง ๆ ค่า จัดแบบนี้บ่อย ๆ นำความรู้จาก area จริงมาคุย ได้กูรูตัวจริง ช่วยเติมเต็มความรู้ได้มาก ๆ ค่ะ ชอบ ๆ

 2. ถ้าเป็น km คิดว่าผิด concept นะ km ต้องเป็น การระดมหรือสกัดความรู้จากพวกเรากันเอง และทำหลายครั้ง คือมากกว่า 1 บางครั้งอาจถึง 7 ครั้ง ให้ความรู้นั้นคงที่ เช่น การเรียนการสอนที่ดี (สอนด้วย ipad ลักษณะที่ประสบความสำเร็จ) อะไรประมาณนี้ ความรู้ที่ได้จาก km จะคงอยู่ เมื่อคนลาออก หรือเกษียนไปแล้ว

  Sent from my iPad

  >

  • ขอบคุณสำหรับคอมเม้นท์ค่ะพี่กาญ จะน้อมนำไปพูดคุยเพื่อหาวิธีให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่พี่แนะนำต่อไป 👍

 3. ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ รวดเร็วว่องไวมาก เพราะเพิ่งจัดงานวันนี้เองค่ะ

 4. ขอบคุณมากครับอาจารย์ ที่นำข้อมูลมาแบ่งปัน อ่านแล้วได้ไอเดียเพิ่มผุดขึ้นมาหลายอย่างเลยครับ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s