รายชื่อสิ่งพิมพ์ใหม่ ห้องสมุดคณะนิเทศศาสตร์ อัพเดท มกราคม 2560

Standard

รายชื่อสิ่งพิมพ์ใหม่ ห้องสมุดคณะนิเทศศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 3 อัพเดท มกราคม 2560 (รวบรวมโดย ดร.นภารัตน์ พฤกษ์สุราลัย)

 • Art Square Magazine ฉบับ January 2016 Volume 05 No.27 (นิตยสาร)
 • จดหมายข่าว วช. (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) ประจำเดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม 2559 ปีที่ 11 ฉบับที่ 63 (จดหมายข่าว)
 • จดหมายข่าว วช. (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) ประจำเดือน เมษายน-พฤษภาคม 2559 ปีที่ 11 ฉบับที่ 64 (จดหมายข่าว)
 • Thailand Economic & Business Review (นิตยสารเศรษฐกิจและธุรกิจรายเดือน มกค.) กุมภาพันธ์ 2559 ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (นิตยสาร)
 • Thailand Economic & Business Review (นิตยสารเศรษฐกิจและธุรกิจรายเดือน มกค.) มีนาคม 2559 ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 (นิตยสาร)
 • Thailand Economic & Business Review (นิตยสารเศรษฐกิจและธุรกิจรายเดือน มกค.) เมษายน 2559 ปีที่ 12 ฉบับที่ 4 (นิตยสาร)
 • Thailand Economic & Business Review (นิตยสารเศรษฐกิจและธุรกิจรายเดือน มกค.) กรกฎาคม 2559 ปีที่ 12 ฉบับที่ 7 (นิตยสาร)
 • Thailand Economic & Business Review (นิตยสารเศรษฐกิจและธุรกิจรายเดือน มกค.) สิงหาคม 2559 ปีที่ 12 ฉบับที่ 8 (นิตยสาร)
 • Thailand Economic & Business Review (นิตยสารเศรษฐกิจและธุรกิจรายเดือน มกค.) กันยายน 2559 ปีที่ 12 ฉบับที่ 9 (นิตยสาร)
 • Thailand Economic & Business Review (นิตยสารเศรษฐกิจและธุรกิจรายเดือน มกค.) ตุลาคม 2559 ปีที่ 12 ฉบับที่ 10 (นิตยสาร)
 • Thailand Economic & Business Review (นิตยสารเศรษฐกิจและธุรกิจรายเดือน มกค.) พฤศจิกายน 2559 ปีที่ 12 ฉบับที่ 11 (นิตยสาร)
 • Thailand Economic & Business Review (นิตยสารเศรษฐกิจและธุรกิจรายเดือน มกค.) มกราคม 2560 ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (นิตยสาร)
 • นิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 16 ประจำปี 2558 (วารสารวิชาการ)
 • นิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 17 ประจำปี 2558 (วารสารวิชาการ)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s