Category Archives: มุมห้องนั่งเล่น เน้นสาระสอน

The 4th Data Cube Conference

Standard

The 4th Data Cube Conference

22 July 2017, The Halls Bangkok, By Data Cube

‘From data analytics research to real application’

(TextMining, DeepLearning, Robot, BigDataAnalytics, RetialAnalytics, FinancialAnalytics)

Consolidated by Dr.Suthee Phowboonmee and Dr.Naparat Prueksuralai, Department of Innovative Mass Communication, School of Communication Arts, University of the Thai Chamber of Commerce.

อบรม datacube

อบรม datacube2

 1. Research on Thai Language Processing and Text Mining Application ดูวิดีโอได้ที่ https://www.facebook.com/suthee.phowboonmee/videos/1367157003404060/
 2. Learning about Learning-Lessons Learned about Human vs Machine Learn ——–
 3. Modern Retail Analytics ดูวิดีโอได้ที่ https://www.facebook.com/suthee.phowboonmee/videos/1367252133394547/
 4. Visualising for the Real Impact ดูวิดีโอได้ที่ https://www.facebook.com/suthee.phowboonmee/videos/1367272013392559/ และ https://www.facebook.com/naparatp/videos/10207483592768322/
 5. Big Data and Robotics ——–
 6. Data-driven Business Decision in Financial Sector ——–
 7. How Social Media Close the Consumer Research Gaps ดูวิดีโอได้ที่ https://www.facebook.com/naparatp/videos/10207484512111305/
 8. Deep Learning and Its Applications —–
 9. Location-based Sales Forecast for Superstores ดูวิดีโอได้ที่ https://www.facebook.com/naparatp/videos/10207484998123455/
 10. Self-service Business Analytic ดูวิดีโอได้ที่ https://www.facebook.com/naparatp/videos/10207485162807572/

datacube

หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจไม่มากก็น้อยนะคะ

ขอบคุณค่ะ ^^

Advertisements

เก็บตก สาระความรู้ จากงานสังสรรค์ทางวิชาการ (KM) ‘50 ปีนิเทศศาสตร์ ทบทวนทิศทาง ภาษาเพื่อการสื่อสาร สู่ความท้าทายใหม่ในวัฒนธรรมดิจิทัล’ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Standard

เรียบเรียงโดย ดร.นภารัตน์ พฤกษ์สุราลัย คณะนิเทศศาสตร์ ม.หอการค้าไทย

กลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะ สำหรับสาระความรู้และเหตุการณ์ในแวดวงวิชาการนิเทศศาสตร์ ที่ทีมงานการจัดการความรู้ (KM) ได้ติดตาม รวบรวม และเรียบเรียงเรื่องราวเพื่อนำมาแบ่งปันให้กับคณาจารย์และผู้ที่สนใจเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเช่นเคยค่ะ

 IMG_3864

สืบเนื่องจากอาจารย์ทรงพร ศรีช่วยและคณะฯ (รวมทั้งตัวผู้เขียน) ซึ่งสอนวิชาเกี่ยวกับภาษาเพื่อการสื่อสาร เช่น พัฒนาทักษะการอ่าน พัฒนาทักษะการเขียน หลักการสื่อข่าวและเขียนข่าว ฯลฯ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการสังสรรค์ทางวิชาการ เรื่อง ‘50 ปีนิเทศศาสตร์ ทบทวนทิศทาง ภาษาเพื่อการสื่อสาร สู่ความท้าทายใหม่ในวัฒนธรรมดิจิทัล’ เมื่อวันอังคารที่ 28 กรกฎาคมที่ผ่านมา (จัดโดยภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง ณ ศูนย์ประชุมชั้น 11 อาคารสมมติวงศ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ภายในงานมีบุคลากรจากแวดวงวิชาการและวิชาชีพสื่อสารมวลชน มาแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกันอย่างน่าสนใจ อาทิ รศ.ดร.สวนิต ยมาภัย (ผู้วางรากฐานการศึกษาวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ) คุณนิรมล เมธีสุวกุล (นักสร้างสรรค์-พิธีกร ป่าใหญ่ครีเอชั่น) คุณปริญญา ผดุงถิ่น (ผู้ช่วยบรรณาธิการ M2F) คุณอมราพร แผ่นดินทอง (คนหนังสือ-นักเขียนบทซุปเปอร์จิ๋วและGTH) เป็นต้น

IMG_3865

ช่วงที่1 รองศาสตราจารย์ ดร.สวนิต ยมาภัย ได้แสดงปาฐกถานำเรื่อง ‘50ปีนิเทศศาสตร์กับการศึกษา ภาษาเพื่อการสื่อสาร’ ท่านได้ยกเอาประโยคเด็ดที่ I.A. Richards ซึ่งเป็นนักปรัชญาด้านภาษาศาสตร์ชาวอังกฤษได้กล่าวไว้ มาชี้ให้เห็นถึงองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของการสื่อสาร ประโยคที่ว่านี้คือ ‘When men communicate, misunderstanding is the rule, understanding is just the happy accident’ หมายความว่า เมื่อมนุษย์มีการสื่อสารกัน ความไม่เข้าใจกันนั้นเป็นเรื่องธรรมดา ส่วนความเข้าใจกันกลายเป็นเพียงเรื่องของความบังเอิญ ทั้งนี้ท่านกล่าวย้ำว่า นั่นเพราะการสื่อสารของมนุษย์มักมีสิ่งสกัดกั้น (Barrier) อยู่ตลอดเวลา ท่านได้ยกตัวอย่างสิ่งสกัดกั้นและขอให้ผู้ร่วมสัมมนาช่วยกันตัวอย่าง ซึ่งคณาจารย์ได้ช่วยกันคิดออกมาได้ร่วมร้อยคำที่นำว่าเป็นอุปสรรคของการสื่อสาร ได้แก่ อุดอู้ ออดแอด อิดออด ออดอ้อน อบอ้าว อืดอาด กรุ้มกริ่ม รำคาญ กร๊องแกร๊ง เอะอะ เกรี้ยวกราด ก๋ากั่น เก้งก้าง กุกกัก กลบเกลื่อน กลับกลอก กลั่นแกล้ง ขมขื่น ขุดคุ้ย ขบขัน แทะโลม ขัดข้อง แข็งข้อ คับแค้น คุกคาม คลั่งไคล้ คดเคี้ยว ค่อนขอด คร่ำเคร่ง หิวโหย อคติ เศร้าศร้อย ฯลฯ การสื่อสารที่ประสบความสำเร็จ และการสอนในเรื่องภาษาเพื่อการสื่อสาร จึงต้องพิจารณาถึงอุปสรรคของการสื่อสารเหล่านี้ให้จงมาก

—————————–

IMG_3871

ช่วงที่ 2 คุณนิรมล เมธีสุวกุล คุณปริญญา ผดุงถิ่น และคุณอมราพร แผ่นดิน ได้ร่วมกันอภิปรายในหัวข้อเรื่อง ‘ภาษาเพื่อการสื่อสารในเส้นทางวิชาชีพนิเทศศาสตร์’ ดำเนินการอภิปรายโดย รศ.ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์ (หัวหน้าภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ) ผู้เขียนขอสรุปแนวความคิดสำคัญที่ได้จากผู้ร่วมอภิปรายในช่วงนี้ ดังนี้

 • เมื่อ What หรือความรู้เดิมที่จะใช้ในการเขียนบทภาพยนตร์หมดลง ขอเสนอแนะให้ผู้เขียนต้องหา Input ใหม่ ๆ ด้วยการลงพื้นที่ทำงาน เช่น ตนเคยทำงานนิตยสารรักลูก ความรู้จากการทำงานครั้งนั้นเป็นต้นทุนสำหรับเขียนบทภาพยนตร์เรื่องแฟนฉัน นี่คือวิธีการหนึ่ง คือ การเอาความรู้จากประสบการณ์จริงมาช่วยในการเขียนบทภาพยนตร์ ………(คุณอมราพร)
 • การสื่อสารกับทีมงานถึงระบบคุณค่าขององค์กรเพื่อสืบทอดงานและเพื่อผลสำเร็จของงานแต่ละชิ้น และการสื่อสารกับสาธารณชนอย่างเหมาะสม คือ ความจำเป็นหลัก 2 ประการที่จะช่วยทำให้การทำงานขององค์กรสื่อบรรลุเป้าหมาย……….(คุณนิรมล)
 • แรงบันดาลใจหลาย ๆ อย่างก็ได้มาตั้งแต่สมัยที่ยังเรียนในมหาวิทยาลัย แต่เมล็ดพันธุ์แต่ละเมล็ดได้บ่มเพาะและมาเติบโตเมื่อกาละและเทศะอำนวย ดังนั้นสิ่งที่ครูสอนย่อมมีผลต่อนักศึกษาไม่วันใดก็วันหนึ่ง……….(คุณนิรมล)
 • ภาษาข่าวในหนังสือพิมพ์ M2F ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์แจกฟรีจันทร์ถึงศุกร์ของเครือโพสต์ฯ มีนโยบายจากผู้บริหารกำหนดอยู่แล้วว่า ภาษาต้องสั้น กระชับ มีสีสัน แต่ไม่เล่นข่าวการเมือง (เฉพาะข่าวใหญ่เท่านั้นจึงจะนำเสนอ) ไม่ใช้ภาพศพเป็นภาพประกอบ ไม่ลงข่าวเกี่ยวกับลูกฆ่าพ่อแม่.ฯลฯ นโยบายของสื่อก็มีความสำคัญต่อทิศทางการใช้ภาษา……. (คุณปริญญา)
 • คนเขียนบท ถ้าจบด้านเขียนบท ภาษาก็จะใช้ได้ แต่ถ้ามาจากสาขาวิชาอื่น แม้ว่านิเทศศาสตร์เหมือนกัน ก็ย่อมต้องอาศัยการเรียนรู้และประสบการณ์เพิ่มเติม ที่ผ่านมามักจะพบปัญหานักศึกษาจบใหม่สรุปความคิดตัวเองไม่ได้ เลยเขียนไม่ได้………(คุณอมราพร)
 • นักศึกษาจบใหม่ เรามักพบปัญหาเขียนเวิ่นเว้อ ตนแก้ไขปัญหานี้โดยการพาเขาลงพื้นที่ พูดคุยกับคน จะช่วยตะล่อมความคิด ทำให้เขาเข้าใจมากขึ้นและจะเขียนดีขึ้น……….(คุณนิรมล)
 • ให้อ่านงานตัวเองซ้ำเพื่อลดปัญหาการสะกดผิด การสะกดผิดแม้เพียงเล็กน้อยก็ทำให้ credit ของผู้เขียนลดลงไปเยอะ บางทีก็ใช้ภาษาผิด channel เอาภาษาวิทยุโทรทัศน์มาใช้ในการเขียนบทความนิตยสาร เช่น สักครู่เรามาติดตาม ฯลฯ ก็ถือว่าใช้ภาษาไม่เหมาะสม….(คุณอมราพร)
 • เวลาพบปัญหานักศึกษาจบใหม่จับประเด็นไม่เป็น ตนจะไม่ว้ากเด็ก ต้องไม่เร่งรัดจนเกินไป สอนเขาไปนาน ๆ เข้า เขาจะเข้าใจเอง……….(คุณปริญญา)
 • เราต้องการคนใช้ภาษาดี แต่ไม่ใช่เขาจะต้องเขียนอิงตามราชบัณฑิตยสถาน เราไม่ได้ต้องการคนใช้ภาษาเรียบร้อย แต่เราต้องการคนที่มีหัว creative ทางภาษา ใช้ภาษาสนุก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของงานเขียนด้วย เช่น ภาพยนตร์วัยรุ่น คนเขียนบทก็ต้องรู้จักใช้คำให้เหมาะกับกลุ่มคน ฯลฯ ……….(คุณอมราพร)

สื่อควรเป็นผู้นำทางภาษา หรือเป็นเครื่องมือสะท้อนความจริงของภาษา?

 • สื่อเป็นผู้ตาม แต่เราควรดูแลเรื่องเกรียน ดราม่า และการสะกด ……….(คุณปริญญา)
 • เราจะ conservative นิด ๆ นั่นคือ เราต้องเป็นที่พึ่งทางความคิด/ภาษา ให้กับคนได้ แต่เราก็มีกุ๊กกิ๊กใช้ภาษาแสลงวัยรุ่นบ้าง แต่แสลงนั้นต้องเป็นคำหรือประโยคที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง และคนดูต้องแยกแยะได้ว่าอะไรคือภาษาที่ถูกต้อง ……….(คุณนิรมล)
 • บทภาพยนตร์ต้องสะท้อนพฤติกรรมมนุษย์ ตัวละครคือแบบจำลองของบุคคลธรรมดาในโลกแห่งความเป็นจริง ใช้ศัพท์ให้เหมาะกับกลุ่มคน เช่น ถ้าเราใช้คำว่า วิตกกังวลในบทพูด สู้ใช้คำว่านอยด์ แล้วมันสะท้อนว่าในชีวิตจริงเขาพูดกัน ย่อมมีความเหมาะสมกว่า หรือการใช้คำว่า กูมึง ถ้าอยู่ในปริบทที่คุยกันระหว่างเพื่อนสองคน ถือว่าโอเค แต่ถ้าพูดข้ามหัวผู้ใหญ่ในหนัง ก็ย่อมไม่เหมาะสม……….(คุณอมราพร)

————————–

IMG_3866

ช่วงที่ 3 รศ.ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์ และคณาจารย์จากสถาบันต่าง ๆ นั่งโต๊ะล้อมวงพูดคุยกันในประเด็น “การเรียนการสอนหมวดวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร: ทบทวนทิศทางสู่ความท้าทายใหม่ในวัฒนธรรมดิจิทัล” ผู้เขียนขอสรุปแนวความคิดสำคัญที่ได้จากผู้ร่วมอภิปรายในช่วงนี้ ดังนี้

 • ศัพท์ข่าว ‘ขุมทรัพย์โกโบริ’ และ ‘บิ๊กขี้หลี’ ถือว่าเป็นการใช้ภาษาข่าวที่สร้างสรรค์ มีสีสัน และไม่ทำร้ายใคร ถือเป็นตัวอย่างของการคิดคำที่มีสีสันในภาษาข่าว
 • คณาจารย์ควรมีหน้าที่แนะนำและเปิดโลกการอ่านให้เด็กด้วย คัดเลือกงานดี ๆ ให้เด็กอ่าน เพราะถ้าไม่บังคับเด็กก็จะไม่ได้อ่าน มัวแต่ไปอ่านเฟสอ่านไลน์แค่นั้น
 • ต้นทุนของนิสิตมาไม่เท่ากัน ต้องมีความยืดหยุ่นทั้งผู้สอนและผู้เรียน
 • ผิดถูกเด็กจะไม่ชอบ ก็ต้องพยายามใช้การอธิบายให้มากขึ้น
 • เด็กพูดเยอะขึ้น จะแย้งครูมากขึ้น เราต้องฟังเด็กโดยไม่ตัดสิน ฟังอย่างเต็มที่
 • ภาษาเพื่อการสื่อสารหมายรวมถึง การจับประเด็นเป็น การใช้ภาษาหลากหลาย และการใช้ภาษาอย่างมีสุนทรีย์
 • อาจเลือกใช้สื่อใกล้ตัวเด็กนักศึกษาเช่น ให้ใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายคลิปทำงานส่งอาจารย์ แล้วเราตรวจจากคลิปร่วมด้วย ฯลฯ

ท้ายนี้ทีมงาน KM หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความรู้ที่ได้จากการสังสรรค์ทางวิชาการครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยต่อคณาจารย์ ในการนำไปขบคิดและปรับใช้ หากมีข้อเสนอแนะหรือต้องการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สามารถพิมพ์ข้อความลงที่ช่อง Comment ด้านล่างนะคะ

 

จนกว่าจะพบกันใหม่ ขอบคุณที่ติดตามค่า…………….นภารัตน์ …….

Generation Clash!!

Standard

111

สวัสดีค่ะ ห่างหายกันไปนานเลย กระจอกอ้อไม่ได้อัพเดทข่าวคราวกันเลย วันนี้กระจอกอ้อมีสาระดีๆเกี่ยวกับการสอนมาฝากค่ะ สืบเนื่องจากกระจอกอ้อได้คุยกับ ผศ.น.สพ.ดร.ฎิลก วงศ์เสถียร เพื่อนที่เป็นอาจารย์อยู่คณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เกี่ยวกับวิธีการสอนเด็กยุคใหม่ คุยไปคุยมา เพื่อนอ้อเลยเล่าให้ฟังว่าเพิ่งไปฟังสัมมนาเกี่ยวกับเรื่องนี้มา น่าสนใจทีเดียวเชียว กระจอกอ้อเลยขอให้เพื่อนสุดที่รักช่วยเขียนเล่าสัมมนาที่ไปฟังมาเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้พวกเราเข้าใจในพฤติกรรมเด็กสมัยนี้ จะได้เรียนสนุก สอนง่ายสบายค่ะ ต้องขอบคุณเพื่อนเป็นอย่างยิ่งนะคะ เป็นโครงการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างสถาบันทางออนไลน์กันเลยทีเดียวค่า

ว่าแล้วก็ตามไปอ่านกันได้เลยค่าในหัวข้อเรื่อง “Generation Clash!!” ในมุมนั่งเล่น เน้นสาระการทำงานจ้า ตามกันไปได้เลยจ้า